Almindelige forretningsbetingelser

Via vores internetportal har du mulighed for at bestille de anførte varer telefonisk eller ved brug af internetformularen. Ved afgivelse af de ønskede oplysninger i bestillingsprocessen og afsendelse af ordren, bekræfter du en forbindende ordre hos os; både telefon- og internetordrer er juridisk bindende. Med bestillingen erklærer du dig indforstået med accept af disse vilkår og betingelser, og at du ønsker at købe de varer, du har bestilt. Vi bekræfter modtagelsen af din ordre, hvilket dog ikke er udtryk for accept af ordren. Kontrakten træder i kraft ved modtagelse af varerne og din godkendelse, dog senest efter din 30-dages returperiode er udløbet.

Fra 2 identiske varer er ordrerne fri for transportomkostninger, for en enkelt artikel opkræver vi 48,43kr (tunge dæk 149kr); kun motorcykeldæk er altid fri for transportomkostninger. Afgør venligst betalingsbetingelserne pr. post med vores bogholderi. Ved at indgå enhver form for kontrakt med Rotyre vedrørende køb af varer, dæk eller andet tilbehør, accepterer kunden, at Rotyre: - Overlader forsendelsen af ​​varerne af en underleverandør og fritager følgelig Rotyre for ethvert ansvar for alle direkte eller indirekte skader, der måtte være relateret hertil.
- Fralægger sig ethvert ansvar efter kundens eller underleverandørens manglende observation, uagtsomhed og svigagtige handling og kan ikke være involveret i nogen tvist mellem disse parter.
- Kan ikke holdes ansvarlig for tab, skader eller forsinkelser, hvad end de måtte være, som følge af udførelsen af ​​leveringen/deponeringen af ​​varerne.

Vi ønsker, at du er tilfreds med alle vores leverancer. Du kan derfor returnere alle varer købt hos os inden for 14 dage forudsat, at de endnu ikke er monteret af dig eller kørt med af dig eller dine kunder samt viser andre brugstegn. Denne forpligtelse går ud over de juridiske betingelser, hvorefter du kun har fortrydelsesret inden for to uger efter modtagelse af varen.

Som en del af din annullering beder vi dig om frivilligt at give os årsagen til returneringen, og vi vil registrere alle nødvendige oplysninger for at sikre hurtig og effektiv behandling. For at undgå gener forårsaget af returneringen afhenter vi varerne hos dig, og vi krediterer dem om nødvendigt efter modtagelse af varerne. Du behøver derfor ikke sende varer til vores administrative hovedkvarter i Vöcklabruck (adresseangivelse er påkrævet ved lov). Vores afbestillingstilbud inkluderer dog ikke transportomkostninger. Hvis du selv ønsker at returnere varerne til os uden nogen fejl fra Rotyres side, opkræver vi dig 10% af det samlede beløb og €25 pr. pakke. Brug venligst vores emballage til transport og beskyt varerne mod beskadigelse. Dækkene skal være forsvarligt klargjort til transport og skal pakkes 2 og 2 (med undtagelse naturligvis af dækkene, der blev leveret et efter et). Sørg især for, at fælgene beskytter begge sider med nok indpakningspapir. For skader forårsaget af forkert brug eller defekt emballage ved returnering forbeholder vi os retten til at bede dig om erstatning. Fragtselskaber vil kun acceptere varer med passende emballage. Hvis du nægter at modtage en pakke, vil vi debitere dig 10% af det samlede beløb og 223kr pr. pakke. Ved forsendelse på paller (f.eks. lastbildæk, store terrændæk mv.) er varerne generelt undtaget fra enhver returnering.

I tilfælde af en effektiv annullering skal de gensidigt modtagne ydelser returneres og eventuelle fordele (f.eks. renter) tilbagesendes. Hvis du ikke kan returnere de modtagne ydelser helt eller delvist, eller hvis du kun kan returnere dem i forringet stand, skal du muligvis kompensere os for værdien. Derudover kan du undgå erstatningspligten for værdiforringelse forårsaget af den formålsbestemte brug, ved ikke at anvende varen og ved at undlade alle handlinger, der kan forringe dens værdi. Kun varer, der kan sendes som pakker, vil blive afhentet hos dig.

Vi forbeholder os ejendomsretten til alle leverede varer, indtil alle vores krav mod dig eller den person, der har accepteret varen, er opfyldt. Dette gælder også for fremtidige krav. For at hævde vores ejendomsforbehold er vi berettiget til at kræve øjeblikkelig aflevering af varer, med undtagelse af enhver tilbageholdelsesret, medmindre modkravene er lovligt etablerede eller ubestridte.

Hjemmesiden tilbydes i det bedst mulige design. Vi kan ikke garantere, at internetportalen opfylder dine krav og er tilgængelig til enhver tid uden afbrydelser, rettidigt, sikkert og fejlfrit. Anvendelse af internetportalen sker på eget ansvar; vi påtager os især intet ansvar med hensyn til de resultater, der kan opnås ved brug af internetportalen og for rigtigheden af de oplysninger, der modtages fra internetportalen.

Teksterne, billederne, lydene, grafikken, animationerne og videoerne samt deres arrangement på vores hjemmeside er underlagt loven om ophavsret og andre beskyttende love. Indholdet på denne hjemmeside må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter uden vores samtykke. Vores hjemmeside indeholder også billeder, der er underlagt tredjeparts ophavsret. Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på vores hjemmeside beskyttet af varemærkeloven.

Ved tilmelding skal du angive oplysninger om din adresse og person, som vi gemmer for dig i vores system. Du kan selvfølgelig ændre disse data, når du bestiller eller senere ved at sende en E-mail til info@rotyre.lu. Efter registrering vil du modtage et login og en adgangskode til din konto. Du skal sikre dig, at login og adgangskode ikke gøres tilgængelige for tredjeparter. Du er forpligtet til, straks at informere Rotyre om enhver uretmæssig brug af dit login eller password. Begge kontrahenter kan opsige kontoen til enhver tid og uden begrundelse. I dette tilfælde vil Rotyre lukke eller slette din konto samt alle gemte data.DK

Her gælder udelukkende Danmarks lovgivning.

  1. Når varen er modtaget, bortfalder retten til erstatning for transportskader
  2. Allerede monterede fælge er udelukket fra enhver returnering
  3. Defekt eller snavset emballage er udelukket fra returnering
  4. Fælge, der er beskadiget på grund af uagtsomhed, er udelukket fra returnering
  5. Ved opstået fejl fra vores side (konfigurator) kan der kun gives garanti, hvis punkt 1-4 overholdes, i modsat fald vil fælgene blive returneret til kunden og fragtomkostningerne vil blive opkrævet.

Rotyre s.à rl er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, der overføres via denne registreringsformular. De data, som kunden har oplyst, gemmes i systemet for at kunne gennemføre registreringen. Kun de mest nødvendige dataoplysninger videregives til tredjemand (såsom leverandør, transportvirksomhed) for at kunne garantere leveringen af bestilte varer. En registreret person kan til enhver tid udøve sin ret til databeskyttelse (se http://www.cnpd.lu) og få personlige data ændret eller fjernet hos Rotyre s.à r.l. via en E-mail til org@rotyre.com .

  • Cookies er alfanumeriske identifikationstegn, som vi overfører til din computers harddisk ved hjælp af din webbrowser. De gør det muligt for vores systemer at genkende din browser og tilbyde dig tjenester.
  • De fleste webbrowsere kan via hjælpefunktionen i menulinjen forklare, hvordan du forhindrer din browser i at acceptere nye cookies, hvordan du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en ny cookie, eller hvordan du kan slå alle modtagede cookies fra. Du kan dog kun opleve og anvende nogle af vores mest interessante funktioner med cookies, hvorfor vi anbefaler, at du lader cookiefunktionen være slået til.
  • Vi anbefaler desuden, at du altid logger helt af, når du er færdig med at bruge en computer, som du deler med andre, og hvis browser er indstillet, så computeren accepterer cookies.
  • De cookies vi anvender, har en opbevaringsperiode på 365 dage.
© 2012 - by Rotyre s.à r.l. All Rights Reserved